KAKO POSTUPITI KOD SMRTNOG SLUČAJA?

Ako je osoba preminula u kući ili stanu, njezina se smrt prijavljuje tako da se nazove služba Hitne pomoći (194) ili Policija (192). Djelatnici tih službi nazvati će mrtvozornika (mrtvozornik dolazi u razdoblju od 6 do 8 sati). Za mrtvozornika je potrebno pripremiti matične podatke umrle osobe (ime i prezime, datum rođenja) i liječničku dokumentaciju, ako je takve bilo. Na temelju tih podataka, mrtvozornik izdaje dozvolu za ukop i potvrdu smrti. Sada je potrebno obratiti se izabranom ovlaštenom pogrebnom poduzeću radi ugovaranja pojedinosti prijevoza, ispraćaja i ukopa ili kremacije. Kako bi se umrla osoba upisala u matičnu knjigu umrlih, u matični ured je potrebno donijeti sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik (činjenica smrti prijavljuje se u roku od tri dana matičnom uredu na čijem je području smrt nastupila ili gdje je osoba pronađena).

Ako je osoba preminula u bolnici, potrebno je javiti se na odjel na koji je osoba primljena i dati sve osobne podatke o umrloj osobi, kako bi se mogla izvršiti prijava matičnom uredu. Na bolničkom odjelu patologije preuzima se potvrda o smrti i dozvola za ukop. Sada je potrebno obratiti se izabranom ovlaštenom pogrebnom poduzeću radi ugovaranja pojedinosti prijevoza, ispraćaja i ukopa ili kremacije. Ako se tijelo preminule osobe ne preuzme u roku od 24 sata, zdravstvena će ustanova zaračunati posebnu naknadu za svaki idući dan boravka tijela preminule osobe u mrtvačnici zdravstvene ustanove.

Ako je osoba preminula u domu za starije i nemoćne ili kod udomitelja, ustanova prijavljuje smrt nadležnoj mrtvozorničkoj službi radi utvrđivanja uzroka smrti. Ustanova će o smrti umrle osobe obavijestiti najbližeg člana obitelji, te obitelj kontaktira izabrano ovlašteno pogrebno poduzeće radi ugovaranja pojedinosti prijevoza, ispraćaja i ukopa ili kremacije.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, socijalno ugroženim osobama se podmiruju osnovni troškovi sprovoda. Troškovi uključuju cijenu osnovnog lijesa, nadgrobnog znaka i ukop u zemljani grob smješten na posebnim parcelama gradskih groblja.

ako se radi o neprirodnoj smrti ili je uzrok smrti nepoznat

ako smrt nastupi tijekom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata

ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijema osobe u zdravstvenu ustanovu

ako je osoba sudjelovala u kliničkom ispitivanju lijeka ili medicinskog proizvoda ili je bila dio nekog drugog znanstvenog ispitivanja u zdravstvenoj ustanovi

u slučaju smrti osobe čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja, sukladno posebnom zakonu

Nad osobama koje su preminule u zdravstvenoj ustanovi u pravilu se mora obaviti obdukcija, no na zahtjev uže obitelji i u sporazumu s ravnateljem zdravstvene ustanove i patologom, u određenim situacijama može se odlučiti da se obdukcija ne provodi.

Ako mrtvozornik ocijeni da je smrt nastupila pod sumnjivim okolnostima, odnosno da je riječ o nasilnoj smrti u svezi s kaznenim djelom, dužan je o tome obavijestiti policiju. Mrtvozornik je, nadalje, dužan zatražiti provedbu obdukcije, te će umrla osoba biti prevezena na Zavod za sudsku medicinu, a obitelj preminule osobe će od mrtvozornika ili zdravstvene ustanove (bolnice) dobiti potvrdu o smrti. Doktor medicine koji je obavio obdukciju obvezan je rezultate javiti tijelu državne uprave, odnosno zdravstvenu ustanovu određenu za nadzor nad radom mrtvozornika, uz dostavu pisanog nalaza o obdukciji.